Erkek çocukların yetim aylığı hangi hallerde kesilir?Erkek çocuğun yetim aylığı hangi yaşa kadar ödenir? Memur olunduğunda yetim aylığı kesilir mi? Erkek bir hak sahibinin aldığı yetim aylığı, eğer yükseköğrenim görmekte ise 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar ödenir. Ancak yetim aylığı, hak sahibi memur olduğu gün, yükseköğrenim devam etse dahi kesilir.

Erkek bir hak sahibinin aldığı yetim aylığı, eğer yükseköğrenim görmekte ise 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar ödenir. Ancak yetim aylığı, hak sahibi memur olduğu gün, yükseköğrenim devam etse dahi kesilir.

SORU: Benim babam 2008 Eylül Ayında 1 Ekim 2008'den önce vefat etmiştir. Bu yüzden hak sahibi olarak yetim aylığı bağlanmıştır. 2013 yılında ise ÖMSS ile engelli memur olarak atandım. Bu süre içerisinde örgün öğretim Ön lisans öğrencisiydim. İşe başladıktan sonra da Açık Öğretim Fakültesi Lisans bölümüne kayıt olsam da bir şekilde örgün öğretimi tamamladım. Bu arada 2014 yılında yetim aylığı almaya devam etmem üzerine Ankara'ya yazı yazdığımda çalışsam da çalışmasam da bu ücreti almaya hakkım olduğunu ve bunda bir hata olmadığını öğrenmiştim. Yirmi dört yaşını doldurunca yetim aylığım kesildi. Fakat ben halen açık öğretim lisans öğrencisiyim. Yasa da ise 25 yaşına kadar yetim aylığına hakkım olduğu belirtildiğini fark ettim. Bu yüzden öğrenci olduğumu belirten bir dilekçe beyan edersem kesildiği tarihten itibaren 25 yaşını doldurasıya kadar yetim almaya hakkım var mıdır? Geri dönük toplu ödeme alabilir miyim veya 25 yaşını doldursam da 24 ve 25 yaşları arasındaki ödenmemiş tutarı talep edebilir miyim?

CEVAP: Erkek çocukların Yetim aylığı hangi hallerde kesilir? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanların hak sahipleri hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri geçerlidir. Geçerlilik uygulaması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde hükümleri ile sağlanmıştır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine bakıldığında yetim aylığı ödenmesi şartları Madde 74 hükmünde düzenlenmiş, bu hükümle bağlantılı olarak da Madde 99 hükmü bulunmaktadır.

Madde 74 hükmüne göre erkek yetim çocukların aylık ödenmesi şartları olarak;

Memurun vefatında yetim erkek çocuklara 18 yaşını dolduracakları tarihe kadar herhangi bir şart aranmaksızın yetim aylığı bağlanmaktadır.

Ortaöğrenim gören yetim erkek çocuklara bu öğrenimleri süresinde 20 yaşını dolduracakları tarihe kadar yetim aylığı bağlanmaktadır.

Şayet yetim erkek çocuklar yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar yetim aylığı bağlanmaktadır. 25 yaşından önce bitirilirse bitirme tarihinde kesilir.

Madde 99 hükmünde ise göre Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alanlardan memurluğa başlamaları halinde aylıklarının kesilmesi gerektiği belirtilmiştir, bu maddede;

"Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir." şeklinde hüküm bulunur.

Bu hükümler bağlamında değerlendirmemiz:

- Memurluk görevine başlamadan önce yükseköğrenim öğrencisi olduğunuz dönem içerisinde 25 yaşınızın dolum tarihine kadar erkek çocuk olarak yetim aylığınız ödenir.

- Yetim aylığınızın memurluk görevine başladığı andan itibaren yükseköğrenim görseniz dahi Madde 99 hükmü uygulanmak suretiyle kesilir. 25 yaş şartı bu hüküm karşısında hükümsüz hale gelir.

- Memurluk sırasında yükseköğrenim görmenizin yetim aylığınızın ödenmesi işleminin yapılmasını gerektirmez.

- Bu konuda müracaat yapılsa dahi geçmişe yönelik olarak bir tutar alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Konular

Yetim Dayanışma Günleri'ne nasıl katkı sağlanır?
İşsizlik sigortasından maaş alabilmek için hangi şartlar gerekiyor?
Emeklilere eşit zam müjdesi!
Prim borçluları için kredi başvuruları nasıl yapılacak?
Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mı?
Fazla yatırılan SGK primi nasıl geri alınır?
Esnafın prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli
GSS prim borcu son ödeme tarihi ne zaman?
GSS borcu olanlara gecikme cezası uygulanacak mı?
Hamilelik kilolarından kurtulmanın yolları neler?
SGK'nın geri ödemeye aldığı ilaç listesi açıklandı
Memurların emeklilik borçlanma başvuruları nereden yapılacak?
Tamamlayıcı tıp nedir? Sülük tedavisi SGK reçetesine girdi mi?
Erkeklerin yarı zamanlı çalışma şansı var mı?
Tescil ve Prim Daire Başkanlığı'ndan GSS Açıklaması
4/D taşeron işçilerinin kadro hakları nelerdir?
Taşeron kadroya geçişte eski hükümlüler ne olacak?
Asteğmene yıpranma payı var mı?
Özel hastanelerde katkı payı alınıyor mu?
Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve kimler yararlanabilir?
Uyuşturucuyla mücadelede STK ve dernekler rehabilitasyon hizmeti verebilir mi?
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanılabiliyor mu?
Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme yapıldı
3600 gün primi doldurana 50 yaşında emeklilik fırsatı
Apartman ve site yöneticileri, kapıcılar için her ay SGK'ya belge vermek zorunda mı?
MHRS Hizmet raporu tıkla indir
Primi düşük yatan işçi istifa ederse tazminat alır mı?
Hasta mahremiyeti yönetmeliklerindeki yeni düzenlemeler
Memurun kademe eksikliği emekli aylığını ve emekli ikramiyesini hangi tutarda etkiler?
Ölüm aylığı almanın şartları nelerdir?