Tescil ve Prim Daire Başkanlığı'ndan GSS AçıklamasıGenel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı, GSS ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada GSS prim borçlarının 53.33 TL'ye indirildiği belirtildi.

TESCİL VE PRİM DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlamak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmak ülkelerin refah seviyelerinin en önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizde 2000'li yıllar öncesinde sağlık hizmetlerine erişim konusunda çok önemli sorunlarla karşı karşıyaydık. Vatandaşlarımızın hastanelerde sabahın erken saatlerinde kuyruklarda beklediklerini ve sadece belirli hastanelerden faydalanabildiklerini hepimiz müşahede ettik. 2000'li yıllarda sağlık hizmetlerinde ve sağlık sigortacılığında çok önemli bir atılım yapıldı. Bir yandan hastaneler ve tıbbi cihazlar yenilenip altyapıya yatırımlar yapılırken bir yandan da insanların istediği hastaneden yararlanmasını sağlamak üzere sosyal güvencesinin kapsamı genişletildi.

2008 yılına gelindiğinde ise daha önce 3 farklı Kurum olan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında bir araya getirildi. Bu reform ile daha önce farklı kişiler farklı hastanelerden ve farklı eczanelerden faydalanıyorken herkes aynı kapsamda istediği yerden hizmet alabilecek duruma geldi. Ancak Devletimiz bu kadarla yetinmedi, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup da sağlık hizmetlerinden faydalanamayın kimse kalmasın diye zorunlu genel sağlık sigortasını 2012 yılında hayata geçirdik.

Yapılan bu reform ile gelişmiş ülkelerde bile hayata geçirilmesi ekonomik anlamda imkansız olan bir sağlık sistemini hem çok düşük bir prim karşılığında hem de en kaliteli şekilde sunmanın sevinci içerisindeyiz. Bugün Dünyanın en gelişmiş ülkelerine gittiğinizde vatandaşları hastalansa dahi hastaneye gitmekten çekiniyorlar. Bunun en önemli sebebi sağlık hizmetlerinin yüksek fiyatları ve sağlık sigortası olmayan kişilerin ölüme terkedilmeleridir.

Hamdolsun ülkemizde tüm vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında hizmet alabilmektedir. Bugün çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarımız Kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. Bu kişilerin aylık gelirlerinin 676 TL altında olması durumunda ise tüm sağlık giderleri Devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Ancak kişilerin gelir durumlarının düşük olduğunu belgelemeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru şartımız bulunmaktadır. Diğer taraftan geliri 676 TL'nin üzerinde olan vatandaşlarımız da aylık 60,89 TL ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından kendiler, eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte tüm devlet, üniversite ve anlaşmalı özel hastaneler olmak üzere faydalanabilmektedirler.

Bütün bu vatandaş odaklı hizmetlerimizin yanında geçtiğimiz 2 yılda çok önemli düzenlemeler yaptık:

1. 6663 sayılı Kanun ile gençlerimize birtakım yeni haklar verilerek mağdur olmalarının önüne geçilmiş; liseden mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılmaya başlanmıştır. Aynı Kanun ile anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan gençlere de bu iki yıllık sürede primleri devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı getirilmiştir.

2. İki yıllık ücretsiz sağlık yardımının yanı sıra; çıkarılan 6704 sayılı Kanun ile 25/4/2016 tarihine kadar 25 yaşına kadar olan gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinmiştir. Bu kapsamda 5.5 milyon kişinin 4.7 Milyar TL borcu silinmiş bu sayede gençlerimiz genel sağlık sigortası prim borcu yükünden kurtulmuş olmuştur.

3. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonucunda şehit olan yahut gazi ünvanı alan 663 vatandaşımızın da genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk eden 1.2 Milyon TL prim borcu da silinmiş oldu.

4. Yine daha önce kapsam dışında yer alan vatani görevini yerin getiren er, erbaş, askeri okul öğrencileri ve misafir askeri personelimizi 1 Mart 2017 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına aldık. Yaklaşık 400 bin kadar askerimiz artık SGK çatısı altında sağlık hizmetine erişebilir hale geldi ve bu sayede nüfusumuzun %99,5'i sağlık güvencesine kavuşmuş oldu.

5. Son olarak ise genel sağlık sigortası alanında devrim niteliği taşıyan en büyük yeniliğimiz tekli prim sistemiz oldu. Yaklaşık 6.3 Milyon borçlumuzu ilgilendiren ve 6824 sayılı Torba Kanun ile yürürlüğe giren bu düzenleme ile daha önce 3 basamaklı olan sistemimiz tek basamağa düşürülmüş oldu. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız daha önce gelir durumlarına göre 81, 243, 487 TL prim ödemek durumunda iken artık yeni yasayla sadece 60.89 TL prim ödeyerek tüm devlet, üniversite ve özel hastanelerden faydalanma imkanına kavuşmuş oldu.

6824 sayılı Kanun ile getirilen yenilikler sadece bununla kalmadı bu kapsamdaki sigortalılarımızın ödeyeceği primlerin 60.89 TL'ye düşürülmesinin yanı sıra;

Şu an halihazırda genel sağlık sigortası borçlularının geçmiş döneme ait bütün gecikme zammı ve gecikme alacağı gibi fer'i alacaklardan vazgeçilmektedir. Prim borçlarının asılları 53,33 TL'e indirilmiştir.

Bu borcun ödenmesi için ise vatandaşlarımıza Kanunun yürürlüğe gireceği 1.4.2017'yi takip eden aybaşından itibaren on iki ay'lık süre tanınıyor. Bu süre içerisinde bu borçlara herhangi bir gecikme zammı veya cezası işletilmeyecek dolayısıyla bu sürede vatandaşlarımız ister peşin ister taksitle bu borçlarını Kurumumuza ödeyebilecekler. Eğer ki bu süre içerisinde yine borç ödenmezse bu borçlar için g.cezası ve zammı işletilmeye başlatılacak. Dolayısı ile vatandaşlarımız mutlaka 30/4/2018 tarihine kadar bu borcu ödemelilerdir.

Bahsettiğimiz bütün bu düzenlemelerin yanında halkımızın sağlığa erişimlerini kolaylaştırma adına daha bir çok burada sayamadığımız düzenleme yapılmıştır. Yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarda amacımız halkımıza daha kaliteli ve kolay bir hizmet sunmaktır. Son olarak vatandaşlarımızdan beklentimiz genel sağlık sigortalarını takip etmeleri ve sağlıklarını ihmal etmemeleridir.

Konular