SGK alacağına şahin olacak

2013 Yılı Programı'na göre, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için SGK alacakları, e-haciz yöntemiyle tahsil edilecek.

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları, e-haciz yöntemiyle tahsil edilecek. Bankalarla yapılacak protokoller çerçevesinde SGK'ye ödemelerini zamanında yapmayan borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilecek.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanan 2013 Yılı Programı'nın ''Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin Artırılması'' başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranının, kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 85,4'e yükseldiği belirtildi.

Sosyal sigorta sisteminin gelirlerinin giderleri karşılayamadığına ve sistemin açık vermeye devam ettiğine işaret edilerek, sistemde yaşanan finansman sorununun en önemli nedenlerinin geçmişte uygulanan erken emeklilik, yüksek aylık bağlama oranları, sağlık harcamalarının giderek artması ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanılamaması olduğu vurgulandı.

''65 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN TOPLAM NÜFUSA ORANI, 2025'TE YÜZDE 9,9'A YÜKSELECEK''

Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH'ye oranının 2010'da yüzde 2,46 iken, 2011'de yüzde 1,28'e gerilediğine dikkat çekilerek, bu düşüşte prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının etkili olduğu ifade edildi. Geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,4 milyon kişinin yapılandırmaya başvurduğu, 37,8 milyar lira tutarındaki kurum alacağının yeniden yapılandırıldığı ve yaklaşık 8,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildiği kaydedildi.

2010'da yüzde 43,3 olan kayıtdışı istihdam oranının geçen yıl azalarak yüzde 42'ye düştüğü ancak söz konusu sorunun sosyal sigorta sistemi gelirlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği belirtildi. Sistemin, gelirlerinin olması gereken düzeyin altında gerçekleşmesine neden olan asgari düzeyde prim yatırılması gibi suistimallerle de karşı karşıya kaldığı ifade edilen programda, ''2012 itibarıyla yüzde 7,1 olan 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının 2025'te yüzde 9,9'a yükseleceği tahmin ediliyor. Tüm bu faktörlerin yanı sıra doğurganlık oranlarının azalması ile doğumda beklenen yaşam süresinin giderek artmasının da sistem üzerindeki mali yükü artırması bekleniyor'' değerlendirmesi yapıldı.

''TAMAMLAYICI EMEKLİLİK VE SAĞLIK SİGORTASI MODELLERİ GELİŞTİRİLMELİ''

Çalışan ve çalışabilir nüfusun bir bölümünün, sosyal yardım programlarından yararlandığına işaret edilerek, yapılan çalışmalar sonucunda son 4 yılda 1 milyon 201 bin kişi ile 80 bin 701 işyerinin tescilsiz olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Kayıtdışı istihdamın, prim gelirlerinde düşüklüğe, kişilerin emeklilik dönemlerinde emeklilik güvencesinden yoksun kalmalarına ve ekonomide öngörülebilirliğin kısıtlanmasına sebep olduğu dile getirilerek, bu alanda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla aylık bağlama oranları düşürüldüğü hatırlatılarak, bireylerin emeklilik döneminde de hayat standartlarının korunabilmesi için bireysel tasarrufların artırılması, tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlatıldı.

''TAMAMLAYICI EMEKLİLİK VE SAĞLIK SİGORTASI MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK''

Tüm sigorta işlemlerinin otomasyonla yapılması konusunda SGK tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulmasının temel amaç olduğu ifade edildi.

Programda, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için 2013 yılında alınacak tedbirler şöyle sıralandı:

''Sosyal sigorta sisteminde bilgi işlem altyapısı güçlendirilecek, sistem etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapıya kavuşturulacak.

-Sosyal sigorta sisteminin bilgi işlem altyapısında kademeli olarak tam otomasyona geçilecek ve etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapı oluşturulacak.

-Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yapılarak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacaktır. Bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.

-Sosyal yardım ve istihdam bağlantısı geliştirilerek sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği iyileştirilecek.

-SGK denetim mekanizmaları güçlendirilerek, sosyal sigorta sistemi gelirlerindeki kaçaklar asgari düzeye indirilecek. Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamındaki gelişmeler yakından izlenecek, sosyal yardım programlarından yararlanan çalışabilir durumdaki kişilerin istihdam içerisindeki payları artırılacak. Kayıtdışı çalışma ve asgari düzeyde prim yatırılması gibi kötüye kullanımların önlenmesi için SGK'nın fiili denetim kapasitesini güçlendirecek çalışmalar yapılacak, denetim mekanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımı artırılarak, veri kontrolleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlar denetim faaliyetlerinde kullanılacak.

-Tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modelleri geliştirilecek. Sigorta şirketleri ile verilecek sigorta korumasının kapsamı ve somut olarak verilecek sigorta ürünlerinin belirlenmesi sağlanacak. Sigorta/emeklilik şirketlerinin bu hizmeti vermelerine izin verilecek.''

Konular

Yetim Dayanışma Günleri'ne nasıl katkı sağlanır?
İşsizlik sigortasından maaş alabilmek için hangi şartlar gerekiyor?
Emeklilere eşit zam müjdesi!
Prim borçluları için kredi başvuruları nasıl yapılacak?
Emekliye bayram ikramiyesi verilecek mı?
Fazla yatırılan SGK primi nasıl geri alınır?
Esnafın prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli
GSS prim borcu son ödeme tarihi ne zaman?
GSS borcu olanlara gecikme cezası uygulanacak mı?
Hamilelik kilolarından kurtulmanın yolları neler?
SGK'nın geri ödemeye aldığı ilaç listesi açıklandı
Memurların emeklilik borçlanma başvuruları nereden yapılacak?
Tamamlayıcı tıp nedir? Sülük tedavisi SGK reçetesine girdi mi?
Erkeklerin yarı zamanlı çalışma şansı var mı?
Tescil ve Prim Daire Başkanlığı'ndan GSS Açıklaması
4/D taşeron işçilerinin kadro hakları nelerdir?
Taşeron kadroya geçişte eski hükümlüler ne olacak?
Asteğmene yıpranma payı var mı?
Özel hastanelerde katkı payı alınıyor mu?
Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve kimler yararlanabilir?
Uyuşturucuyla mücadelede STK ve dernekler rehabilitasyon hizmeti verebilir mi?
Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanılabiliyor mu?
Boşanma sonrası çocuğun teslimine ilişkin düzenleme yapıldı
3600 gün primi doldurana 50 yaşında emeklilik fırsatı
Apartman ve site yöneticileri, kapıcılar için her ay SGK'ya belge vermek zorunda mı?
MHRS Hizmet raporu tıkla indir
Primi düşük yatan işçi istifa ederse tazminat alır mı?
Hasta mahremiyeti yönetmeliklerindeki yeni düzenlemeler
Memurun kademe eksikliği emekli aylığını ve emekli ikramiyesini hangi tutarda etkiler?
Ölüm aylığı almanın şartları nelerdir?