SGK Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Sözleşmeli Alım İlanıSosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Merkezî Proje Destek Ekibi"nde görevlendirilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Projenin amacı Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmek ve böylece çocuk bakım hizmeti sunan kadınların kayıtlı istihdamının da desteklenmesidir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir:

POZİSYON GÖREV YERİ SÖZLEŞME SÜRESİ KİŞİ SAYISI

Destek Ekibi Lideri,1 kişi 27 ay sözleşmeli

Kıdemli Muhasebeci , 1 kişi 27 ay sözleşmeli

Proje Asistanı ,3 kişi 27 ay sözleşmeli

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER

Ekonomi, işletme, sosyal bilimler veya eşdeğer bölümlerden lisans mezunu olmak ya da bu alanlarda en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

En az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak

En az 5 yıl ekip lideri, yönetici, proje koordinatörü...vb. yöneticilik tecrübesine sahip olmak

Sosyal güvenlik alanında en az 3 yıl çalışmış olmak ya da bu alanda kanıtlanmış bilgi sahibi olmak

İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek (sözlü ve yazılı)

Performansı, yaratıcılığı, problem çözümü ve sonuçları maksimize edebilme yeteneği

Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office…vb.)

TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER

AB veya diğer uluslararası kuruluşlarca fonlanan projelerde çalışmış olmak.

Büyük çaplı etkinlik organize etmiş olmak.

Proje bütçesi yönetimi konusunda, tercihen hibe projesi, tecrübe sahibi olmak.

Sosyal politika ya da benzer alanların yüksek lisans derecesine sahip olmak

İlanın Tam Metni ve Sınavla İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Konular