SGK'dan vatandaşa dayak affıKavga, şiddet ve taşkınlık asla onaylamayacağımız ve hepimizden uzak olmasını dilediğimiz hususlar. Ancak insanın başına hayatta her şey gelebilmekte. İnsanlar bazen kasten bazen de istemeden, hata ile birbirlerine zarar verebilmekte.

Bazen işyerinde çalışırken, bazen trafikte, bazen de sokakta yürürken başkasının hatası veya ihmali nedeniyle başınıza talihsiz bir kaza gelebilmekte.

Hiç kuşkusuz kişilere verilen zararlar nedeniyle kasıt, ihmal veya kusurunuza göre mahkeme karşısında hesap verilmekte. Fakat pek kimsenin bilmediği, ancak başına gelince öğrendiği, olayın bir de SGK boyutu var. SGK da bir bakıma kişilerin birbirlerine zarar vermesini engellemek adına bazı maddi önlemler almış bulunmakta.

Sakın sigortalı ile kavga etmeyin

Oldu ya istemeden kendinizi talihsiz bir kavganın ortasında buldunuz ve birkaç yumruk da siz salladınız. Bence bu yumrukları sallarken bir kez daha düşünün. Kişiye verdiğiniz zarar ve sonrasındaki manevi pişmanlığın yanı sıra SGK tarafından gönderilecek bir borç belgesiyle ikinci bir darbe de yiyebilirsiniz. Nasıl mı?

Eğer bir kişiye kasten, ihmal veya kusur ile ya da suç sayılır bir hareket ile zarar verirseniz ve bu kişi SGK kapsamında genel sağlık sigortalısıysa SGK’nın bu kişi için yaptığı sağlık hizmeti giderleri sizden tahsil edilir.

Bununla birlikte kasten sigortalı bir kişinin sakat kalmasına veya ölümüne ya da iş kazası geçirmesine neden olursanız, sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine SGK tarafından bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı sizden tahsil edilmekte. Bu da çok büyük meblağlara karşılık gelmekte.

SGK kanuni faizi affediyor

Bahsettiğimiz şekilde bir olaya karışmış, birilerine zarar vermiş ve sonucunda da SGK size yüklü bir borç çıkarmışsa bunu ödemekten başka şansınız yok. Aksi takdirde SGK icra yoluyla alacağını tahsil etmekte.

Ancak son çıkan torba yasa ile bu tür borçlarını ödemeyen kişiler için kanuni faiz affı getirildi. Düzenlemeye göre, bu tür fiiller nedeniyle kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödenmesi gereken borcun ve buna uygulanacak yurt içi üretici fiyat endeksi tutarının peşin olarak veya taksitlerle ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilmekte.

Bu haktan yararlanmak isteyen borçluların 31 Temmuz 2015 tarihine kadar SGK’ya başvurmaları ve ilk taksiti 31 Ağustos’a kadar ödenmek koşuluyla ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekmekte.

İş kazasında kusurlu işverene de af…

Hangi borçlar kapsamda?

Kanuni faiz affı kapsamına, bahsettiğimiz kişilere verilen zararlar nedeniyle doğan borçların yanında başka borçlar da girmekte. Bunlardan en ilginç olanı ise iş kazasında kusuru olan işverene SGK tarafından rücu edilen (ödettirilen) tutarların faizlerinin de silinmesi. Faiz affı uygulamasının kapsamını şöyle sıralayabiliriz:

İş kazasının ve meslek hastalığının süresinde SGK’ya bildirilmemesi veya kasten eksik/yanlış bildirilmesi halinde SGK tarafından işverene ödettirilen masraflar ve geçici iş göremezlik ödenekleri.

İşverenin kastı veya kusuru ile ortaya çıkan hastalık, iş kazası veya meslek hastalığında işverene ödettirilen tutarlar.

Sağlık raporu olmadan çalıştırılan işçinin hastalığı nedeniyle işverene ödettirilen geçici iş göremezlik ödenekleri.

Sigortalıya zarar veren, hastalanmasına veya iş kazasına uğramasına neden olan üçüncü kişilere ödettirilen tutarlar.

TÜİK’ten genç işsizliği ile ilgili yazı geldi…

22 Nisan 2015 tarihli köşemde “İşsizlik Oranı Gerçekte Ne Kadar?” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Bu yazımda TÜİK’in genç işsizlik oranını hatalı hesapladığından bahsetmiştim. Çünkü TÜİK genç işsizlik oranını hesaplarken 15-24 yaş arasını dikkate alıyordu. Hâlbuki 26 Kasım 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesinde gençlik, 14-29 yaş aralığındaki bireyler olarak kabul edilmişti.

TÜİK bu yazım üzerine tarafıma açıklayıcı bir yazı gönderdi. Yazıda 15-29 yaş aralığına ilişkin işsizlik oranının mevcut olduğu, ayrıntılı bilgiler istenildiğinde tüm kullanıcılarla paylaşıldığı ve 2015 Ocak ayı sonuçlarına göre 15-29 yaş aralığı için işsizlik oranının %17,2 olarak tahmin edildiği belirtilmiş. TÜİK’e ilgileri ve bu bilgilendirmeleri için teşekkür ederiz…

Konular