2018 yılı Ocak ayında emekli memurlara ne kadar alt sınır aylığı ödenecek?Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, 5434 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının;

a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise % 90'ından,
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise % 80'inden az olamaz.
Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.Harp malullüğü zammı ayrıca nazara alınır.

Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre,

14. derecenin 2. kademesi ve 30 yıl itibarıyla, 01.01.2016 tarihinden itibaren;

Gösterge Aylığı : 520 x 0,088069 = 45,79
Taban Aylığı : 1000 x 1,378573 = 1.378,573
Kıdem Aylığı : 20 x 25 x 0,088069 = 44,03
Tazminat Aylığı : (8000+1500) x 0,088069 x % 55 = 460,16
EABEA = 1.928,55
Alt Sınır Aylığı: 1.928,55 x % 80 = 1.542,84 TL' dir.

Bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanan aylıklar 01.01.2016 tarihinden itibaren;

Emeklinin kendisi için % 100: 1.542,84 TL
Dul yetimin 3 kişi olması halinde % 100: 1.542,84 TL
Dul yetimin 2 kişi olması halinde % 90 : 1.388,55 TL
Dul yetimin l kişi olması halinde % 80 : 1.234,27 TL'den az olmayacaktır.

Örnek: 25 yıl hizmeti olan bir iştirakçiye 1.01.2016 tarihi itibariyle; 1.000- TL. Emekli aylığı bağlanacak, ancak bu aylık alt sınır aylığının altında kaldığından, ilgiliye ödenecek emekli aylığı alt sınır aylığı olan 1.542,84 TL'ye yükseltilerek ödenecektir.

Bu kişinin ölümü halinde, geride bir eş iki yetiminin kalması durumunda, alt sınır aylığının tamamı bir eş ve iki yetime ödenecektir.

3 kişi için: 1.542,84 TL. Alt sınır Aylığı;

l Eş 771,42 (%50) 10/20
l Yetim 385,71 (%25) 5/20
l Yetim 385,71 (%25) 5/20 olarak ödenecektir.

Bu kişinin geride bir eş ve bir yetimi var ise, alt sınır aylığı olan 1.542,84 TL' nin % 90'ı = 1.388,55 TL esas alınarak tamamı 3/3 olarak düşünülerek;

l Eş 925,7 (2/3)
l Yetim 462,85 (1/3) olarak ödenecektir.

Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü ile dul-yetim aylığı bağlananların aylıklarının 5434 sayılı Kanunun Ek 19 uncu maddesi hükmüne göre alt sınıra yükseltilme işlemi, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında geçerli olan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca bağlanan kısmi aylıklar için uygulanmayacaktır. Kısmi aylık; sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan aylık olup, 5434 Sayılı Kanunun Ek 19. maddesinde sayılan aylık türlerinden olmadığından, bu Kanunun yürürlüğünden önce ve sonra kesinlikle alt sınır aylığına yükseltilmeyecektir.

Konular