Ticari Taksi Şoförleri Hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?Bu yazımızda ticari taksi şoförlerinin hangi kapsamda sigortalı olduklarını ve sigortalı olabilmeleri için şartların ne olduğu, sigortalarının ne zaman başladığı gibi tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

1-Ticari taksi şoförler hangi tarihten itibaren sigortalı sayılmışlardır?

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır

2-Hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?

Ticari taksi şoförleri hizmet akdine tabi çalışan olarak değerlendirildiğinden 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında yani ssk kapsamında sigortalı sayılırlar.

3-Ticari taksi şoförlerinin sigortalı olma şartları nelerdir?

Ticari taksi şoförlerinin sigortalı olma şartları şunlardır:

- Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,

- İsteğe bağlı sigortalı olmama,

- Banka sandıklarına tabi çalışmama,

- Gelir veya aylık almama,

- 18 yaşını doldurmuş olma, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4-Taksi şoförleri sigorta işlemleri nasıl yapılır, nereye başvurulur?

Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmaz.

Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

5-Ticari taksi şoförlerine sigorta kapsamında hangi haklar sağlanmaktadır?

Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanır.

Konular