Kamuda çalışan en büyük grubun emekli aylık ve ikramiyeleri nedir?Kamu kesiminde görev yapan en büyük grup 2200 ek göstergeli memurlardır. İşte bunların kendi kendilerine emekli maaş ve ikramiyelerini hesaplamalarını örneklerle açıklıyoruz....

Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli unvanlardaki kadrolarında görev yapan ve 1 inci derecede 2200 ek göstergeden yararlanan Devlet memurları, aynı hizmet süresi ile emekli olduklarında, aynı miktarda emekli aylığı ve emekli ikramiyesi almaktadırlar.

Şube müdürü, şef, uzman (kariyer olmayan), bilgisayar işletmeni, ayniyat saymanı, vhki, memur, tekniker, çözümleyici, programcı, sekreter, şoför ve diğer bir çok unvanın 1 inci derece kadrosu için 2200 ek gösterge belirlenmiştir. Öte yandan, bu kadrolar için makam ve görev tazminatı gibi ödeme unsurları öngörülmemiştir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil unvanlarda görev yapanlar dışındaki Devlet memurlarından, 1 inci derece kadroda en düşük ek göstergeden yararlanan bu memurların emekli aylık ve ikramiyeleri de düşük seviyelerde kalmaktadır.

Devlet memuru aylıklarına 2015 yılı ilk altı ayı için %3 oranında zam yapılacağından, 2014 yılında emekli olacaklar ile 2015 yılında emekli olacakların emeklilik hakları da farklı olacaktır.

Bu itibarla, 2200 ek göstergeli kadrolarda 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ulaşmış Devlet memurlarının, 2014 yılında alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarları ile 2015 yılı ilk altı ayı içerisinde emekli olmaları durumunda alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarları arasındaki fark konusunda bilgi vermesi bakımından yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

2200 ek göstergeyle emekli olanların 2014 ve 2015 (ilk 6 ay) emekli maaş ve ikramiyesiSizlerde ne zaman emekli olacağınız ile emekli maaşı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan; http://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer(506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Ne kadar emekli maaşı alacaksınız?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan http://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek - 1: 30 yıllık bir Şube Müdürünün emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2015 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Özel Hizmet Göstergesi : 9500 Aylık Katsayısı : 0,079308 Taban Aylık Katsayısı : 1,241440

Ek Aylık : 67.26

Bağlanan Aylık : 1,681.55

Toplam İkramiye : 63,057.95

Ödenecek Aylık : 1,681.55

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık) : 1.748,81

Örnek - 2: 30 yıllık ve 4 yıllık Fakülte mezunu bir memurun emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge;2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2015 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve sonuçta aşağıdaki aylık ve ikramiye bilgileri çıkacaktır;

Özel Hizmet Göstergesi : 9500 Aylık Katsayısı : 0,079308 Taban Aylık Katsayısı : 1,241440

Ek Aylık : 67.26

Bağlanan Aylık : 1.681,55

Toplam İkramiye : 63,057.95

Ödenecek Aylık : 1.681,55

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık) : 1.748,81

Örnek - 3: 30 yıllık ve Lise mezunu bir memurun emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 3, kademe; 8, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge;800, Gösterge; 1380, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2015 (işaretlenecek kısım)

Aylık Hesaplama Parametreleri
Özel Hizmet Göstergesi : 9500 Aylık Katsayısı : 0,079308 Taban Aylık Katsayısı : 1,241440

Aylık ve İkramiye Miktarları

Ek Aylık : 56.17

Bağlanan Aylık : 1.404,28

Toplam İkramiye : 52.660,68

Ödenecek Aylık : 1.404,28

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık) : 1.460,46

Örnek - 4: 30 yıllık ve ortaokul mezunu bir memurun emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 5, kademe; 9, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, Gösterge; 1110, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2015 (işaretlenecek kısım)

Aylık Hesaplama Parametreleri

Özel Hizmet Göstergesi : 9500 Aylık Katsayısı :0,079308 Taban Aylık Katsayısı : 1,241440

Ek Aylık : 53.46

Bağlanan Aylık : 1.336,40

Toplam İkramiye : 50.114,89

Ödenecek Aylık : 1.336,40

Toplam(Ödenecek Aylık+Ek Aylık) : 1.389,85

KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin emeli maaşının hesaplaması da aynen emsali memurlar gibidir. Yani memur unvanlı bir personelin emekli maaşı ne kadar ise KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin maaşı da o kadardır.

Konular