Yeni Prim Teşvikinden Kimler Nasıl Yararlanacak?Çok tehlikeli sınıfta yer alan işverenlere teşvik geliyor

Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların e-Bildirge kanalıyla bildirilen ücretleri üzerinden % 1’i sigortalı, % 2’si işveren hissesi olmak üzere toplam % 3 oranında işsizlik sigortası primi kesilmektedir.

6645 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilave edilen Ek-4. madde uyarınca, ondan fazla çalışan bulunan ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işverenler, işyerlerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde, işsizlik sigortası primini 1 puan eksik ödeyecekler. Başka bir ifade ile sigortalıların brüt kazançları üzerinden %’1’i sigortalı hissesi, % 1’si işveren hissesi olmak üzere toplam % 2 oranında işsizlik sigortası primi kesilecek.Yararlanılacak teşvik tutarının parasal boyutu

Çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren bir işyerinde 30 sigortalının çalıştırıldığı ve brüt kazançlarının toplam 70.000 TL olduğunu düşündüğünüzde,

Teşvikten yararlanılmadan önce

70.000 * 1 / 100 = 700 TL sigortalı hissesi

70.000 * 2 / 100 = 1.400 TL işveren hissesi olmak üzere toplam 2.100 TL işsizlik sigortası primi ödenirken,

Teşvikten yararlanıldıktan sonra

70.000 * 1 / 100 = 700 TL sigortalı hissesi

70.000 * 1 / 100 = 700 TL işveren hissesi olmak üzere toplam 1.400 TL işsizlik sigortası primi ödenecek.Teşvik ne zaman başlıyor

Teşvik yasası, 4/4/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, teşvikten çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren ve üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyeri işverenleri, takip eden takvim yılından itibaren üç yıl boyunca yararlanabilecekler.

Bu nedenle teşvikten ilk defa 2016/Ocak ayına ilişkin düzenlenecek aylık bildirgeden başlanarak yararlanabilecektir.Teşvikten kimler nasıl yararlanacak

Teşvikten yararlanılabilmesi için

1- İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması,

2- En az on bir sigortalı çalıştırılması

3- İşyerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması

Gerekiyor.

Ayrıca çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren birden fazla işyeri bulunan işverenlerin çalışan sayısının on bir veya üzerinde olup olmadığının tespitinde, bu işyerlerinde çalışan sigortalıların toplam sayısı esas alınacak.Teşvikten yararlanmak için üç yıl boyunca sigortalı çalıştırmış olma şartı aranılmamalı

Yasada, teşvikten yararlanılabilmesi için “üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş” olması şartı aranılmış.

Ne var ki, bu hükmün, teşvikten üç yıl sigortalı çalıştırdıktan sonra yararlanılacak şeklinde yorumlanması düşünülmeyeceğinden 2015 yılı içinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler de dahil, üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş işverenlerin, çok tehlikeli işyerlerinde ondan fazla sigortalı çalıştırmaları halinde işsizlik teşvikinden yararlanmaları gerekiyor.

Konular